Blog

professioneel team voor professionals

Motiveren, maar hoe dan?

Motivatie en gevoelde controle over de situatie hebben een sterk verband met elkaar. Niet eens letterlijk controle, maar eerder de inschatting de situatie aan te kunnen op basis van eerdere ervaringen. Het is niet voor niets zo lastig voor de meesten van ons om met nieuwe en onbekende situaties om te gaan: het geeft (gevoel van) controleverlies.

Nu is het bijzondere dat we geneigd zijn te managen op datgene wat de ander niet  kan.

Voorbeeld: Een man achter in de 40 krijgt de gelegenheid om een andere beter betaalde functie in zijn organisatie uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van deze functie is echter het doen en schrijven van omgevingsanalyses. De persoon in kwestie heeft het werk en denk niveau, maar en zo blijkt kan zijn gedachten niet op papier krijgen. Hier wordt niet over gesproken en het effect is dat deze persoon vooral gaat netwerken. Hier is hij heel goed in maar hij krijgt zijn taak niet af. Zijn manager is van mening dat hij niet meer gemotiveerd is voor zijn werk.

In dit voorbeeld werd in eerste instantie een gedeeltelijk bevredigende oplossing gevonden. De man in kwestie mocht meer netwerken, maar zo werd hem te verstaan gegeven: “salarisverhoging zit er niet meer in”.  Een jaar later blijkt nu dat dankzij het netwerken er meer en andersoortige projecten binnenkomen. Vooral omdat de verschillende netwerkpartners nu veel beter op de hoogte zijn van wat er gedaan wordt. Terugkijkend kan je zeggen dat het hele proces een worsteling is geweest waar nu licht aan het einde van de tunnel zichtbaar wordt.

Gelukkig kan het ook heel anders. Afgelopen jaar was ik betrokken bij een team dat de opdracht heeft gekregen om met de verschillende gebruikers in het land een complexe database op te zetten. Vooral complex omdat degenen die de database moeten vullen een andere groep is dan degenen die gebruik maken van die database. Kortom een technisch lastige klus, maar ook een klus met een ingewikkeld krachtenveld. De mensen op de afdeling zijn stuk voor stuk meer dan gewoon goed op hun vakgebied (zover ik dat kan vaststellen 🙂 ). Wanneer het gaat om het betrekken en beïnvloeden van de stakeholders hebben de introverte ICT-ers een zekere angst. Samen met de leidinggevende zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Kwaliteiten op een rij gezet en gekoppeld aan de vereisten voor het onderhandelen met de stakeholders. Met twee mensen uit de groep heb ik in een aantal bijeenkomsten helder gemaakt wat ze aan aanwezige kwaliteiten kunnen inzetten om effectief te kunnen beïnvloeden. Tevens zijn de bijeenkomsten van deze medewerkers met de stakeholders geëvalueerd. Kortom een intern leer-werktraject dat leidde tot een vergroting van de mogelijkheden, maar vooral heel veel plezier en motivatie genereerde voor de betrokken medewerkers en bovenal goede resultaten!

 

Erwin Smidt

Ontwikkel Collectief

Persoonlijk verantwoordelijk gezamenlijk resultaat

[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]
Erwin SmidtMotiveren, maar hoe dan?
Share this post

Join the conversation

Related Posts