Blog

professioneel team voor professionals

Motiveren en de behoefte aan een passende uitdaging

Nu is een goed antwoord een antwoord op maat. Echter, er is wel een heel belangrijk element dat ik hier onder de aandacht wil brengen en dat is dat mensen de behoefte hebben om naar behoren (of goed) te presteren in datgene wat ze doen. Met andere woorden past het werk bij hun kwaliteiten en passen hun kwaliteiten bij het werk?

Dat wil zoveel zeggen dat het werk niet te makkelijk en niet te moeilijk moet zijn. In beide gevallen raken mensen gedemotiveerd. Of het gaat met twee vingers in de neus of men weet zelf eigenlijk wel dat men niet is opgewassen tegen de taak.

Voorbeeld: Een man achter in de 40 krijgt de gelegenheid om een andere beter betaalde functie in zijn organisatie uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van deze functie is echter het doen en schrijven van omgevingsanalyses. De persoon in kwestie heeft het werk en denk niveau, maar en zo blijkt kan zijn gedachten niet op papier krijgen. Hier wordt niet over gesproken en het effect is dat deze persoon vooral gaat netwerken. Hier is hij heel goed in maar hij krijgt zijn taak niet af. Zijn manager is van mening dat hij niet meer gemotiveerd is voor zijn werk.

Linksom of rechtsom mensen gaan vermijdingsgedrag vertonen. Ze gaan andere dingen doen, nemen weinig tijd voor datgene dat essentieel voor hun functie is, gaan klagen over de organisatie of ontwikkelen allerlei burn-out symptomen. Zeker wanneer er weinig tijd is of wordt gevoeld om hier daadwerkelijk bij stil te staan is een veel geziene reactie het opvoeren van de druk. Zoiets als: ‘ik verwacht dat je dit doet voor die tijd’. Met andere woorden: concrete afspraken maken. Op de korte termijn lijkt dit iets op te leveren, maar op de langere termijn werkt het juist contra productief. Want mensen hebben namelijk nu ook nog het gevoel dat ze de controle op het werk steeds meer verliezen. Dat heeft hun manager overgenomen in hun beleving.

Wat dan wel. Ook hier een paar elementen die werken. Laat mensen eens een kwaliteitsprofiel van zichzelf maken. Met andere woorden: “geef eens aan waar jij allemaal goed in bent”. Bespreek dit en onderschrijf daar waar jij het als manager mee eens bent. Wees ruimhartig in gemeende complimenten. Vraag vervolgens waar zij dat in hun functie kwijt kunnen en waar ze dat meer kwijt zouden willen kunnen. Ga vervolgens met elkaar na waar en hoe dat gerealiseerd kan worden, maar ook waar niet! Wees transparant en consequent. Voor elk onderdeel waar je elkaar hebt kunnen vinden krijg je motivatie voor terug.

Erwin Smidt

Ps lees ook de volgende week de blog waarin verder wordt gegaan op de man uit het voorbeeld en waar meer motiverende acties worden besproken.[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]
Erwin SmidtMotiveren en de behoefte aan een passende uitdaging
Share this post

1 comment

Join the conversation
  • Melanie - 25/10/2016 reply

    Wat een mooi stuk Erwin! Ik ben benieuwd naar je lessen van persoonlijke groei en zelfinzicht die ik van jou mag krijgen!

Join the conversation

Related Posts