Blog

professioneel team voor professionals

Verschillen in teams: benut ze!

Maatschap is anders

In elk team dus ook een maatschap. Wat maakt een maatschap nog net even anders? Ten eerste een maatschap bestaat uit gelijkwaardige personen (niet te verwarren met dezelfde soort mensen). Ten tweede maatschapsleden hebben vanwege financiële betrokkenheid in de maatschap doorgaans veel grotere belangen dan een teamlid dat in loondienst is. Grotere betrokkenheid en een grotere kans op het vasthouden aan één specifieke mening.

Zo maar eens een aantal willekeurige voorbeelden die in elke maatschap wel eens op de agenda staan: een halfjaar contract voor een medewerker, de exacte vergoeding voor één van de maatschapsleden die minder gaat werken, aanschaf nieuwe computerapparatuur, nieuwe auto (voor degene die de externe bezoeken aflegt) etc. Zo kan er ineens een onderwerp te berde worden gebracht waardoor twee uur overleg tekort blijkt te zijn.

Meerderheid van stemmen?

Wanneer je er met meerderheid van stemmen een oplossing doorheen drukt bereik je drie dingen: 1. Op de korte termijn heb je een oplossing 2. Degene die het er echt niet mee eens was blijft op de één of andere manier ontevreden 3. De kans is groot dat er in de oplossing van de ander hele waardevolle elementen zitten die je nu niet in de oplossing gebruikt heb.

Tips voor optimale besluitvorming

Wil je het maximale uit dergelijke situaties halen maak dan gebruik van de volgende tips:

Een goede leidraad is de volgende gedachte: Weet dat de visie van de ander (ook al verschilt deze van die van jou) hele waardevolle elementen bevat voor de eindoplossing. Zorg dat je die eruit haalt.

Concrete acties zijn dan bijvoorbeeld:

  • Formuleer eerst het probleem en dan pas mogelijke oplossingen.
  • Formuleer ook echt meerdere oplossingen
  • “Laten we de voors en tegens eens op een rijtje krijgen.”
  • Stel de vraag: “kan je toelichten wat jouw oplossing bijdraagt aan het oplossen van het probleem.”
  • “Interessant wat jullie zeggen, mag ik nog een ander perspectief toevoegen aan de discussie.” Of soms nog veel beter “ik begrijp dat jij daar andere ideeën over hebt, wil je die toelichten”.
  • Verleid de ander om positief te reageren door te vragen: ‘In hoeverre helpt je dit?’

De ruimte geven aan afwijkende inzichten is de kern voor een echt succesvol team en ook een succesvolle maatschap.[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]
Erwin SmidtVerschillen in teams: benut ze!
Share this post

Join the conversation