Professioneel team

Professioneel team

Er komt niet uit het team wat je er uit wilt laten komen. De samenwerking, mag beter, mensen in het team mogen meer van elkaar leren. Maar hoe kom je tot optimale samenwerking en hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Zowel als het gaat om gedrag alsook om de mindset. In deze aanpak wisselen individuele gesprekken en teambijeenkomsten elkaar af. Vooraf wordt datgene wat je wilt bereiken helder afgezet tegen wat er nodig is om dat te bereiken. Alle betrokken spelen daarin hun rol.

Het kan zijn dat je zelf ondersteuning wenst in dit traject of dat je medewerkers intensief wilt laten coachen. Zie hiervoor ook ‘robuust teamleiderschap’ en de ‘vitale medewerker’

Initiërend team

Uitstekend Maatschap!

Werken in een maatschap is iets anders dan dat ieder zijn of haar werk doet. Is iets anders dan met elkaar in hetzelfde pand verblijven. Geloven in elkaar in plaats van gedogen van elkaar. Met elkaar bouwen aan de kwaliteit, professionaliteit en de uitstraling van de maatschap. Kunnen omgaan met de verschillen en beter nog de verschillen optimaal benutten om tot resultaten te komen. Ga de uitdaging aan en wees niet tevreden met de bestaande status quo. Naar een Uitstekend Maatschap!

Ontwikkel Collectief brengt focus voor individu en organisatie en realiseert ambities

 

Succesvolle teams ontstaan nooit vanzelf. Succesvolle teams creëer je. Beter nog: creëer je samen. Ontwikkel Collectief brengt meer dan 15 jaar ervaring in, instrumenten die zich in de praktijk hebben bewezen om een team of personen te helpen ontwikkelen. Het resultaat ontstaat wanneer ieder daarin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Wanneer je het team, jezelf of één van de medewerkers wilt ontwikkelen:

Robuust teamleiderschap

Robuust teamleiderschap

Als leidinggevende van een team ben je soms een schaap met vijf poten. Goed, helder en transparant kunnen communiceren. Doelen kunnen stellen en mensgericht kunnen opereren. Kunnen presenteren en motiveren als het nodig is. Dit alles om het team richting te geven en draagvlak te creëren. Dan is het goed om iemand naast je te hebben staan aan wie je ideeën kunt voorleggen en met wie je situaties kunt delen. Coaching zoals coaching bedoeld is.

Vitale medewerker

Vitale medewerker

Professionals kunnen ondersteuning hard gebruiken. In een veranderende omgeving worden steeds nieuwe eisen gesteld. Hoe voldoe je hieraan, hoe blijf je de kwaliteiten in je eigen drijfveren volgen. Hoe ontwikkel je je niet alleen inhoudelijk maar ook op persoonlijk vlak. De intensieve individuele gesprekken zijn nu juist daarvoor bedoeld. Vitaal zijn is onontbeerlijk in elke organisatie. Vitaal zijn betekent namelijk dat je opgewassen bent tegen onverwachte en soms ingewikkelde en lastige situaties.

Erwin SmidtTeam Ontwikkeling